Dansk Forening for Klima- og Energiret

Vores sektretariat

Sekretariatet

Horten er sekretariat for Den Danske Energiretsforening.
Henvendelse kan rettes til advokat Søren Hornbæk Svendsen (shs@horten.dk +45 52344241) eller sekretær Nina Christine Friis (ncf@horten.dk +45 33344144).